Tarieven

Tarieven
De psychologische zorg wordt vanaf 1 januari 2017 als volgt vergoed:

Eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2017 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Als u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten, geldt het voor u geldende risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.

GBGGZ of GGGZ
De huisarts zal op grond van zwaarte, complexiteit, duur en risico van uw klachten beoordelen welke hulp bij u past (triage). Uw huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als er sprake is van lichte tot matig zware psychische stoornis. De behandelaar zal samen met u beoordelen of de verwijzing terecht is en met u een behandelplan maken. Als de verwijzing niet klopt gaat u terug naar de huisarts voor een nieuwe beoordeling.

Als er sprake is van een matig zware tot ernstige psychische stoornis wordt u doorverwezen naar de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ).

GBGGZ: product en prijs behandeling volwassenen
Per kalenderjaar kunt u in principe gebruik maken van 1 van de onderstaande producten (kort, middellang of intensief) binnen de GBGGZ. Na 365 dagen moet een behandeling gesloten worden. De behandelaar zal de kosten van de behandeling van volwassenen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De maximale prijs van de producten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt zijn eigen tarief die de behandelaar ontvangt.

GBGGZ: behandeling kinderen en jeugdigen < 18 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 In 2017 heeft Jesca Smulders geen contracten meer afgesloten bij de Gemeente voor de behandeling van kinder en jeugd. De gemeente zijn er m.i. niet toe uitgerust dit zorgvuldig vorm te geven. Vanaf 2017 betaalt u het particuliere tarief van 78,00 euro per consult van 45 minuten en 52,00 euro voor een consult van 30 minuten. Voorbereidingstijd, overleg en rapportages zijn inclusief dit bedrag.

Tarieven

Behandelproduct

Tarief (max.)

Kort:

472,65

Middel:

€ 805,34

Intensief:

1.262,82

Chronisch:

€ 1165,48

Onvolledig behandeltraject:

192,92

OVP* volwassenen:

Part. tarief kinder en jeugd

< 18 jaar:

90,00

€ 78,00

No Show:

50,00

* Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet (meer) vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd. U betaalt dan als volwassene het particuliere tarief van €90,- per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel vergoedt. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Voor kinderen en jeugdigen < 18 jaar geldt een speciaal tarief van €78,00 euro per consult van 45 minuten. Indien het consult 30 minuten duurt betaalt u 52,00 euro. Voor kinderen en jeugdigen kunt u in de meeste gevallen een deel terug krijgen van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

GGGZ
Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt een DBC geopend. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is aan de zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten. Een DBC staat maximaal 365 dagen open. Na 365 dagen moet een DBC gesloten worden. In overleg met u wordt eventueel een vervolg-DBC afgesloten

Aan het einde van de behandeling brengt de behandelaar de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar***. Voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken vanuit standaardtarieven DBC’s Nederlandse Zorgautoriteit.

De verzekeraar zal berekenen of en hoeveel eigen risico u nog hebt openstaan en dat aan u factureren.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u ook het OVP-tarief.

Hieronder ziet u met welke zorgverzekeraars we een contract hebben.

Zorgverzekeraar

Anita Schook

Jesca Smulders

BGGZ+SGGZ

BGGZ

Zilveren  Kruis/Achmea

Ja

Ja

VGZ/ IZZ/ Trias

Ja

Ja

CZ /OHRA /DeltaLloyd

Ja

Ja

Menzis groep

Ja

Ja

Multizorg VRZ

Ja

Ja

De Friesland

Ja

Ja

DSW

Ja

Ja

*** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U zult dan een privacyverklaring moeten invullen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00