Welkom

op de website van

Psychologenpraktijk

Anita Schook en Jesca Smulders

Corona-beleid in onze praktijk

In verband met het coronavirus worden de actuele aanwijzingen van het RIVM gevolgd.

Indien u prijs stelt op het vermijden van fysiek contact, is het mogelijk om via telefoon of (beveiligd) beeldbellen contact te hebben. Overleg dit van tevoren met uw therapeut.

Tijdelijk worden er geen kosten in rekening gebracht wanneer u op het laatste moment de afspraak moet annuleren wegens verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Over ons

Anita Schook

GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG

Na mijn studie psychologie te Nijmegen heb ik op uiteenlopende werkplekken mijn ervaring als psycholoog opgedaan. Naast het werk heb ik mijn registratie GZ-psycholoog (BIG 69050210725) en psychotherapeut (BIG  89050210716) behaald.

Sinds 2009 ben ik in de praktijk in Oisterwijk aan het werk.

Ik begeleid en behandel volwassenen vanaf 18 jaar. Ik bied zowel individuele als partnerrelatietherapie, zowel binnen de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. Ik ben leertherapeut voor psychologen in opleiding tot GZ psycholoog of psychotherapeut.

Met mijn psychologische kennis en vaardigheden help ik u hinderlijke patronen in uw denken, gedrag en voelen duidelijk te krijgen en deze te veranderen zodat u minder klachten ervaart. Dit stimuleert u anders met lastige situaties om te gaan, pijnlijke emoties onder ogen te zien en relaties in gezin, familie of werk te verbeteren.

Ik heb opleidingen en cursussen gedaan in cliëntgerichte psychotherapie, EFT therapie voor individuen en partnerrelaties, BEPP (traumatherapie), schematherapie en EMDR.
Daarnaast maak ik gebruik van e-health.
Voor mijn cliënten: klik hier om in te loggen.

Ik ben aangesloten bij- en werk volgens de richtlijnen van de volgende beroepsverenigingen:
Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl
Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie www.vpep.nl

Klik hier voor het privacystatement waarin wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In 2021 heb ik contracten met de meeste zorgverzekeraars voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Zie voor een actueel overzicht Tarieven.


Voor het maken en annuleren van afspraken ben ik telefonisch bereikbaar van maandagmiddag t/m vrijdag tijdens kantooruren op nummer: 06 438 57 118


Jesca Smulders

Orthopedagoog/eerstelijnspsycholoog/GZ psycholoog

Jesca SmuldersNa mijn studie ortho­peda­gogiek en klinische psychologie te Utrecht heb ik werkervaring opgedaan op verschillende plekken zoals een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentrum en psychologenpraktijken in de eerstelijnsgezondheidszorg. Naast het werk heb ik mijn registraties eerstelijnspsycholoog en GZ psycholoog (BIG 79052108825) behaald.

Sinds 2009 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigde in Moergestel.

Ik begeleid en behandel volwassenen, maar ook kinderen (vanaf ongeveer 7 jaar) en jongeren. Ik werk in de basis geestelijke gezondheidszorg en werk als eerstelijns-psycholoog en orthopedagoog.

U kunt bij mij terecht voor therapie op maandagen, woensdagmiddagen en donderdagen. Op dinsdag en vrijdag werk ik als docent gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de opleiding huisartsgeneeskunde.

U kunt bij mij terecht voor diagnostiek, kortdurende, oplossingsgerichte gesprekstherapie met de nadruk op veranderingen in gedrag, cognities en persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb opleidingen en cursussen gedaan in o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR (traumabehandeling) en schematherapie.
Daarnaast maak ik gebruik van e-health.
Voor mijn cliënten: klik hier om in te loggen.

Ik ben aangesloten bij- en werk volgens de richtlijnen van de volgende beroepsverenigingen:
Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten www.lvvp.nl
Nederlandse Vereniging EMDR www.emdr.nl

In 2021 heb ik contracten met de meeste zorgverzekeraars voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ). Zie voor een actueel overzicht Tarieven. Ik heb geen contracten meer met de gemeentes voor de hulp aan kinderen en jeugdigen omdat dit helaas niet werkbaar bleek.


Voor het maken en annuleren van afspraken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdagochtend tijdens kantooruren op nummer: 06 462 65 500.


Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Volwassenen

Werkwijze
In onze praktijk werken we op de volgende manier:

Intake
We starten met intakegesprekken. Tijdens de intake is het van belang dat we een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld vormen van uw klachten en hun ontstaansgeschiedenis, uw leefsituatie en uw persoonlijke stijl van omgaan met problemen en mensen. Daarnaast is het belangrijk dat er een juiste klik ontstaat tussen u en de behandelaar. Er moet voldoende basis zijn om samen aan het werk te kunnen gaan. Als blijkt dat we niet de juiste hulp kunnen bieden zullen we u in overleg doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Behandelplan
Naar aanleiding van de intakegesprekken wordt een behandelplan gemaakt. Daarin staat uw problematiek beschreven, de voorgeschiedenis, uw behandeldoelen en welke behandeling u wordt geadviseerd. Dit behandelplan krijgt u te lezen en wordt met u besproken zodat u weet wat u van uw behandeling kunt verwachten.

Behandeling/therapie
Als uw klachten mild of matig zijn en ze uw dagelijks leven beperkt beïnvloeden zal er gekozen worden voor een probleemgerichte en kortdurende aanpak. Vaak wordt er dan gewerkt met cognitieve gedragstherapie, EMDR en onderdelen uit de schematherapie. Uw behandeling valt dan onder de generalistische basis GGZ.

Als uw klachten en problemen ernstiger en complexer zijn en uw leven behoorlijk beïnvloeden wordt er gekozen voor een langere behandeling in de gespecialiseerde GGZ. Ook dan kan er gewerkt worden met verschillende therapievormen en -technieken zoals cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte therapie, systeemtherapie, schematherapie of EMDR. Het aantal therapiecontacten hangt af van de aard en de omvang van de problemen en is ook afhankelijk van uw hulpvraag.

Afronding

Als uw klachten zijn afgenomen en u voldoende vertrouwen heeft opgebouwd om het verder alleen te kunnen wordt in gezamenlijk overleg de behandeling afgerond.

ROM-meting
Bij aanvang, tijdens en na de behandeling wordt het effect van de behandeling gemeten met de digitale ROM vragenlijst waarin u aangeeft in welke mate u last heeft van bepaalde klachten. De uitkomsten van de vragenlijsten worden met u besproken. Als de behandeling wordt afgerond ontvangt u een vragenlijst die uw tevredenheid over de behandeling meet.

Informatie-uitwisseling
Alleen met uw schriftelijke toestemming wordt er informatie over uw behandeling aan derden zoals de huisarts of bedrijfsarts gegeven.

Cliënten folder LVVP

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Kinderen

Opgroeien is niet altijd eenvoudig. Soms ontstaan er in de ontwikkeling van kinderen problemen. Deze problemen kunnen voortkomen uit de omgeving of omstandigheden, maar ook aangeboren factoren kunnen een rol spelen. Hulp zoeken kan dan nodig zijn.

Hoe herkent u problemen bij uw kind?
Als uw kind het moeilijk heeft gaat het zich vaak anders gedragen. Uw kind wordt misschien drukker dan anders of juist veel stiller. Misschien gaat het op school niet meer zo goed, of komen er ineens geen vriendjes of vriendinnetjes meer mee naar huis. Er kunnen concentratieproblemen zijn, problemen met slapen, de stemming van uw kind verandert of uw kind is angstig.

Wat is er met uw kind aan de hand?
Omdat ieder kind anders is, doen we eerst intakegesprekken en eventueel aanvullend onderzoek. We praten met u en uw kind en stellen vragen over bijvoorbeeld het gedrag thuis en op school. Na het onderzoek stellen we het probleem vast en stellen we een behandeling voor die u en uw kind het beste kan helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Welke hulp bieden we?
Wij behandelen kinderen, jongeren en hun gezinnen op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling en die zo goed mogelijk is afgestemd op hun problemen.

Meer informatie of vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de behandelaar van uw kind. U kunt ook telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.

Rechten en plichten

Inzage in dossier
Jonge kinderen kunnen niet voor zichzelf zorgen, dat doen hun ouders voor hen. Ouders van kinderen onder de twaalf jaar mogen dan ook het dossier van hun kind inzien. Kinderen tot deze leeftijd hebben geen zelfstandig recht op inzage.
Ligt de leeftijd van een kind tussen de twaalf en zestien jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien. De behandelaar mag overigens de ouders inzage weigeren als zij meent dat dit in het belang van het kind is. De behandelaar kan de ouders ook inzage weigeren als het kind daar bezwaar tegen heeft, mits de behandelaar het kind in staat acht daarover te kunnen beslissen.

Jongeren vanaf zestien jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Inzage in dossier door derden
Wordt informatie door derden opgevraagd over de behandeling van kinderen jonger dan twaalf jaar, dan is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig om hieraan te voldoen.

Voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt in zo’n situatie dat ook het kind toestemming moet geven.

Specifieke rechten en plichten bij echscheiding
Hiervoor verwijzen wij u naar het de flyer “Specifieke rechten en plichten bij echtscheiding“.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Jongeren

Doel van de behandeling
Het doel van behandeling of begeleiding is het oplossen of verminderen van jouw problemen en klachten, zodat je jouw leven weer op een goede manier kunt voortzetten. Of dat je het patroon waarin je bent vastgelopen zelf leert herkennen en doorbreken.

Soms kom je er zelf niet meer uit. Er kunnen problemen ontstaan met school, opleiding, werk, de mensen om je heen, de dingen die je meemaakt, of je persoonlijke ontwikkeling tot een zelfstandig individu met voldoende eigenwaarde. Hulp zoeken kan dan nodig zijn en kan je juist helpen om weer grip te krijgen op je leven en om je beter te voelen.

Hoe herken ik dat ik problemen heb?
Als je het moeilijk hebt, voel je je vaak anders en gedraag je je vaak ook anders dan anderen.

Wat is er met mij aan de hand?
Iedereen is anders en daarom doen we eerst een intakegesprek en soms ook aanvullend onderzoek. We praten met je en stellen vragen over hoe je je voelt, wat je bezig houdt, hoe je je gedraagt, thuis, op school of op je werk. We vragen bijvoorbeeld wat er de laatste tijd veranderd is en of je ouders ook veranderingen bij jou zien of dat je ouders het zelf moeilijk hebben. Na het onderzoek stellen we het probleem vast en kiezen we een behandeling die jou het beste kan helpen. Dit leggen we vast in een behandelplan.

Welke hulp heb ik nodig?
Onze hulpverlening wordt zo goed mogelijk afgestemd op jouw problemen.

Meer informatie of vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je behandelaar. Dit kan persoonlijk, maar ook door ons te bellen of te mailen.

Rechten en plichten

Inzage in dossier
Ben jij tussen de twaalf en zestien jaar, dan kunnen zowel jij als je ouders het dossier inzien. De behandelaar mag overigens je ouders inzage weigeren als zij meent dat dit niet in jouw belang is. De behandelaar kan je ouders ook inzage weigeren als jij daar bezwaar tegen hebt, mits de behandelaar jou in staat acht daarover te kunnen beslissen.

Jongeren vanaf zestien jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Inzage in dossier door derden
Wordt er informatie door derden opgevraagd over jouw behandeling dan is een toestemmingsverklaring van jou en je ouders nodig om hieraan te voldoen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Downloads

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Tarieven

Tarieven
De psychologische zorg wordt vanaf 1 januari 2021 als volgt vergoed:

Eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2021 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Als u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten, geldt het voor u geldende risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.

GBGGZ of GGGZ
De huisarts zal op grond van zwaarte, complexiteit, duur en risico van uw klachten beoordelen welke hulp bij u past (triage). Uw huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als er sprake is van lichte tot matig zware psychische stoornis. De behandelaar zal samen met u beoordelen of de verwijzing terecht is en met u een behandelplan maken. Als de verwijzing niet klopt gaat u terug naar de huisarts voor een nieuwe beoordeling.

Als er sprake is van een matig zware tot ernstige psychische stoornis wordt u doorverwezen naar de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ).

GBGGZ: product en prijs
Per kalenderjaar kunt u in principe gebruik maken van 1 van de onderstaande producten binnen de GBGGZ. De behandelaar zal de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De maximale prijs van de producten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt zijn eigen tarief die de behandelaar ontvangt.

Kinderen en jongeren beneden de 18 jaar: We hebben geen contracten (meer) met de Gemeentes. Voor hulp aan kinderen en jongeren kunt u terecht bij Jesca Smulders, maar betaalt u het particuliere tarief van 78,- euro per consult.

Tarieven

Producten

Tijd

Max. NZa Tarief

Inhoud

Basis kort:

90-294 minuten

€ 552,13

Lichte ernst met laag risico

Basis middel:

295-495 minuten

€ 885,01

Matige ernst met laag/matig risico

Basis intensief:

496-750 minuten

€ 1434,96

Ernstig met laag/matig risico
Onvolledig behandeltraject:

1-90 minuten

€ 228,04

Max. twee consulten

Chronische zorg:

750 minuten

€ 1.380,49

No Show (Niet vergoed):

n.v.t.

€ 50,00

Niet nagekomen afspraak
Leertherapie n.vt. € 95,00
*)OVP Volw. > 18 jaar

45 minuten

€ 95,00

Onverzekerde zorg
*)OVP Kind  <  18 jaar 45 minuten € 78,00 Onverzekerde zorg

* Duur in minuten incl. indirecte taken
** Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet (meer) vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd. U betaalt dan het particuliere tarief voor volwassenen van €90,- per consult. Voor kinderen en jongeren beneden de 18 jaar geldt het particuliere tarief van €78,- per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel vergoedt. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

GGGZ
Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt een DBC geopend. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is aan de zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten. Een DBC staat maximaal 365 dagen open. Na 365 dagen moet een DBC gesloten worden. In overleg met u wordt eventueel een vervolg-DBC afgesloten

Aan het einde van de behandeling brengt de behandelaar de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar***. Voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken vanuit standaardtarieven DBC’s Nederlandse Zorgautoriteit.

De verzekeraar zal berekenen of en hoeveel eigen risico u nog hebt openstaan en dat aan u factureren.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u ook het OVP-tarief.

Hieronder ziet u met welke zorgverzekeraars we een contract hebben.

Zorgverzekeraar

Anita Schook

Jesca Smulders

BGGZ+GGGZ

BGGZ

ZilverenKruis/Achmea/ Interpolis/ De Friesland/ FBTO

Ja

Ja

VGZ/ Unive/ IZA/ UMC

Ja

Ja

CZ /OHRA /DeltaLloyd

Ja

Ja

Menzis/ Anderzorg/ HEMA

Ja

Ja

ONVZ/ PNO zorg/ VvAA/ Holland Zorg/ Salland/ Zorg Direct/ Zorg en Zekerheid

Ja

Ja

DSW/ In Twente/ Stad Holland/ ASR/ Amersfoortse/ Ditzo

Ja

Ja

*** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U zult dan een privacyverklaring moeten invullen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Contact

Contact
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

Anita Schook
Telefoon: 06-43 85 71 18 (maandagmiddag t/m vrijdag),
E-mail: anita@psychologenschooksmulders.nl

Kwaliteitsstatuut: Lees PDF

K.v.K.: 17252189
AGB code persoonlijk: 94002595
AGB code praktijk: 94055264

Praktijkadres
Medisch Centrum de Voorste Stroom
Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk

Jesca Smulders
Telefoon: 06-46 26 55 00 (maandag t/m vrijdagochtend),
E-mail: info@jescasmulders.demon.nl

K.v.K.: 17258574
AGB code persoonlijk: 94003409
AGB code praktijk: 94057238

Praktijkadres
Medisch Centrum Moergestel
Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij de behandelaar van uw keuze door te bellen (onze voorkeur) via bovenstaande telefoonnummers. U kunt zich ook een mail  sturen, maar pas na telefonisch contact is uw aanmelding definitief.

Afmelden
Afspraken kunt u  tot 24 uur voor de geplande tijd annuleren. Afspraken die later worden geannuleerd kunnen wij niet bij de zorgverzekering declareren, terwijl de tijd wel voor u gereserveerd staat. Daarom zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden voor afzegging of niet verschijnen. Wij rekenen een no show tarief van €50,-.  Graag uw afspraak alleen telefonisch wijzigen of annuleren.

klachtenregeling
Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen kunt u hier informatie vinden wat u kunt doen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

© 2018 Psychologenpraktijk Anita Schook en Jesca Smulders