Welkom

op de website van

Psychologenpraktijk

Anita Schook en Jesca Smulders

Over ons

Anita Schook

GZ-psycholoog/psychotherapeut BIG

Na mijn studie psychologie te Nijmegen heb ik op uiteenlopende werkplekken mijn ervaring als psycholoog opgedaan. Naast het werk heb ik mijn registratie GZ-psycholoog (BIG 69050210725) en psychotherapeut (BIG  89050210716) behaald.

Sinds 2009 ben ik in de praktijk in Oisterwijk aan het werk.

Ik begeleid en behandel volwassenen vanaf 18 jaar. Ik bied individuele psychotherapie, zowel binnen de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. Ik ben leertherapeut voor psychologen in opleiding tot GZ psycholoog of psychotherapeut.

Met mijn psychologische kennis en vaardigheden help ik u hinderlijke patronen in uw denken, gedrag en voelen duidelijk te krijgen en deze te veranderen zodat u minder klachten ervaart. Dit stimuleert u anders met lastige situaties om te gaan, pijnlijke emoties onder ogen te zien en relaties in gezin, familie of werk te verbeteren.

Ik heb opleidingen en cursussen gedaan in cliëntgerichte psychotherapie, EFT therapie voor individuen en partnerrelaties, BEPP (traumatherapie), schematherapie en EMDR.
Daarnaast maak ik gebruik van e-health.

Ik ben aangesloten bij- en werk volgens de richtlijnen van de volgende beroepsverenigingen:
Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl
Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie www.vpep.nl

Klik hier voor het privacystatement waarin wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In 2024 heb ik contracten met de meeste zorgverzekeraars voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Zie voor een actueel overzicht Tarieven.


Voor het maken en annuleren van afspraken ben ik telefonisch bereikbaar van maandagmiddag t/m vrijdag tijdens kantooruren op nummer: 06 438 57 118


Jesca Smulders

Orthopedagoog/eerstelijnspsycholoog/GZ psycholoog

Na mijn studie ortho­peda­gogiek en klinische psychologie te Utrecht heb ik werkervaring opgedaan op verschillende plekken zoals een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentrum en psychologenpraktijken in de eerstelijnsgezondheidszorg. Naast het werk heb ik mijn registraties eerstelijnspsycholoog en GZ psycholoog (BIG 79052108825) behaald.

Sinds 2009 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigde in Moergestel.

Ik begeleid en behandel volwassenen, maar ook kinderen (vanaf ongeveer 7 jaar) en jongeren. Ik werk in de basis geestelijke gezondheidszorg en werk als eerstelijns-psycholoog en orthopedagoog.

U kunt bij mij terecht voor therapie op maandag, dinsdag, woensdagmiddag en donderdag. Op vrijdag werk ik als docent gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de opleiding huisartsgeneeskunde.

U kunt bij mij terecht voor diagnostiek, kortdurende, oplossingsgerichte gesprekstherapie met de nadruk op veranderingen in gedrag, cognities en persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb opleidingen en cursussen gedaan in o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR (traumabehandeling) en schematherapie.
Daarnaast maak ik gebruik van e-health.
Voor mijn cliënten: klik hier om in te loggen.

Ik ben aangesloten bij- en werk volgens de richtlijnen van de volgende beroepsverenigingen:
Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl

Nederlandse Vereniging EMDR www.emdr.nl

In 2024 heb ik contracten met de meeste zorgverzekeraars voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ). Zie voor een actueel overzicht Tarieven. Ik heb geen contracten meer met de gemeentes voor de hulp aan kinderen en jeugdigen omdat dit helaas niet werkbaar bleek.


Voor het maken en annuleren van afspraken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdagochtend tijdens kantooruren op nummer: 06 462 65 500.


Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Volwassenen

Werkwijze
In onze praktijk werken we op de volgende manier:

Intake
We starten met intakegesprekken. Tijdens de intake is het van belang dat we een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld vormen van uw klachten en hun ontstaansgeschiedenis, uw leefsituatie en uw persoonlijke stijl van omgaan met problemen en mensen. Daarnaast is het belangrijk dat er een juiste klik ontstaat tussen u en de behandelaar. Er moet voldoende basis zijn om samen aan het werk te kunnen gaan. Als blijkt dat we niet de juiste hulp kunnen bieden zullen we u in overleg doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Behandelplan
Naar aanleiding van de intakegesprekken wordt een behandelplan gemaakt. Daarin staat uw problematiek beschreven, de voorgeschiedenis, uw behandeldoelen en welke behandeling u wordt geadviseerd. Dit behandelplan krijgt u te lezen en wordt met u besproken zodat u weet wat u van uw behandeling kunt verwachten.

De behandelaar vult daarnaast een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek worden vastgesteld. Dit is een onderdeel van het zorgprestatiemodel. Deze zorgvraagtypering heeft geen invloed op tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Alleen met uw toestemming wordt de huisarts/verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen vanuit de intake.

Behandeling/therapie
Als uw klachten mild of matig zijn en ze uw dagelijks leven beperkt beïnvloeden zal er gekozen worden voor een probleemgerichte en kortdurende aanpak. Vaak wordt er dan gewerkt met cognitieve gedragstherapie, EMDR en onderdelen uit de schematherapie. Uw behandeling valt dan onder de generalistische basis GGZ.

Als uw klachten en problemen ernstiger en complexer zijn en uw leven behoorlijk beïnvloeden wordt er gekozen voor een langere behandeling in de gespecialiseerde GGZ. Ook dan kan er gewerkt worden met verschillende therapievormen en -technieken zoals cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte therapie, systeemtherapie, schematherapie of EMDR. Het aantal therapiecontacten hangt af van de aard en de omvang van de problemen en is ook afhankelijk van uw hulpvraag.

We werken met face to face gesprekken, maar er is ook de mogelijkheid voor online contact.


Afronding

Als uw klachten zijn afgenomen en u voldoende vertrouwen heeft opgebouwd om het verder alleen te kunnen wordt in gezamenlijk overleg de behandeling afgerond.

ROM-meting
Bij aanvang, tijdens en na de behandeling wordt het effect van de behandeling gemeten met de digitale ROM vragenlijst waarin u aangeeft in welke mate u last heeft van bepaalde klachten. De uitkomsten van de vragenlijsten worden met u besproken. Als de behandeling wordt afgerond ontvangt u een vragenlijst die uw tevredenheid over de behandeling meet.

Informatie-uitwisseling
Alleen met uw schriftelijke toestemming wordt er informatie over uw behandeling aan derden zoals de huisarts of bedrijfsarts gegeven.

Cliënten folder LVVP

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Kinderen

Opgroeien is niet altijd eenvoudig. Soms ontstaan er in de ontwikkeling van kinderen problemen. Deze problemen kunnen voortkomen uit de omgeving of omstandigheden, maar ook aangeboren factoren kunnen een rol spelen. Hulp zoeken kan dan nodig zijn.

Hoe herkent u problemen bij uw kind?
Als uw kind het moeilijk heeft gaat het zich vaak anders gedragen. Uw kind wordt misschien drukker dan anders of juist veel stiller. Misschien gaat het op school niet meer zo goed, of komen er ineens geen vriendjes of vriendinnetjes meer mee naar huis. Er kunnen concentratieproblemen zijn, problemen met slapen, de stemming van uw kind verandert of uw kind is angstig.

Wat is er met uw kind aan de hand?
Omdat ieder kind anders is, doen we eerst intakegesprekken en eventueel aanvullend onderzoek. We praten met u en uw kind en stellen vragen over bijvoorbeeld het gedrag thuis en op school. Na het onderzoek stellen we het probleem vast en stellen we een behandeling voor die u en uw kind het beste kan helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Welke hulp bieden we?
Wij behandelen kinderen, jongeren en hun gezinnen op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling en die zo goed mogelijk is afgestemd op hun problemen.

Meer informatie of vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de behandelaar van uw kind. U kunt ook telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.

Rechten en plichten

Inzage in dossier
Jonge kinderen kunnen niet voor zichzelf zorgen, dat doen hun ouders voor hen. Ouders van kinderen onder de twaalf jaar mogen dan ook het dossier van hun kind inzien. Kinderen tot deze leeftijd hebben geen zelfstandig recht op inzage.
Ligt de leeftijd van een kind tussen de twaalf en zestien jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien. De behandelaar mag overigens de ouders inzage weigeren als zij meent dat dit in het belang van het kind is. De behandelaar kan de ouders ook inzage weigeren als het kind daar bezwaar tegen heeft, mits de behandelaar het kind in staat acht daarover te kunnen beslissen.

Jongeren vanaf zestien jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Inzage in dossier door derden
Wordt informatie door derden opgevraagd over de behandeling van kinderen jonger dan twaalf jaar, dan is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig om hieraan te voldoen.

Voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt in zo’n situatie dat ook het kind toestemming moet geven.

Specifieke rechten en plichten bij echscheiding
Hiervoor verwijzen wij u naar het de flyer “Specifieke rechten en plichten bij echtscheiding“.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Jongeren

Doel van de behandeling
Het doel van behandeling of begeleiding is het oplossen of verminderen van jouw problemen en klachten, zodat je jouw leven weer op een goede manier kunt voortzetten. Of dat je het patroon waarin je bent vastgelopen zelf leert herkennen en doorbreken.

Soms kom je er zelf niet meer uit. Er kunnen problemen ontstaan met school, opleiding, werk, de mensen om je heen, de dingen die je meemaakt, of je persoonlijke ontwikkeling tot een zelfstandig individu met voldoende eigenwaarde. Hulp zoeken kan dan nodig zijn en kan je juist helpen om weer grip te krijgen op je leven en om je beter te voelen.

Hoe herken ik dat ik problemen heb?
Als je het moeilijk hebt, voel je je vaak anders en gedraag je je vaak ook anders dan anderen.

Wat is er met mij aan de hand?
Iedereen is anders en daarom doen we eerst een intakegesprek en soms ook aanvullend onderzoek. We praten met je en stellen vragen over hoe je je voelt, wat je bezig houdt, hoe je je gedraagt, thuis, op school of op je werk. We vragen bijvoorbeeld wat er de laatste tijd veranderd is en of je ouders ook veranderingen bij jou zien of dat je ouders het zelf moeilijk hebben. Na het onderzoek stellen we het probleem vast en kiezen we een behandeling die jou het beste kan helpen. Dit leggen we vast in een behandelplan.

Welke hulp heb ik nodig?
Onze hulpverlening wordt zo goed mogelijk afgestemd op jouw problemen.

Meer informatie of vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je behandelaar. Dit kan persoonlijk, maar ook door ons te bellen of te mailen.

Rechten en plichten

Inzage in dossier
Ben jij tussen de twaalf en zestien jaar, dan kunnen zowel jij als je ouders het dossier inzien. De behandelaar mag overigens je ouders inzage weigeren als zij meent dat dit niet in jouw belang is. De behandelaar kan je ouders ook inzage weigeren als jij daar bezwaar tegen hebt, mits de behandelaar jou in staat acht daarover te kunnen beslissen.

Jongeren vanaf zestien jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Inzage in dossier door derden
Wordt er informatie door derden opgevraagd over jouw behandeling dan is een toestemmingsverklaring van jou en je ouders nodig om hieraan te voldoen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Downloads

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Tarieven

Tarieven Volwassenen

Per 1 januari 2022 wordt in de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ voor volwassenen gewerkt met een nieuwe bekostiging: het ZorgPrestatieModel (ZPM).
De zorgprestaties weerspiegelen de geleverde zorg in tijd, soort consult, kwalificatie van de hulpverlener en behandelsetting. Daardoor zijn ‘de prestaties’ herkenbaar en controleerbaar voor u. Bij declaratie wordt de geplande tijd in de agenda aangehouden, het zogenaamde planning = realisatie principe. De tarieven zijn vastgesteld door de NZa.
Er zal maandelijks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een afschrift van die declaratie. De declaraties worden verrekend met uw eigen risico voor 2024.

Zie voor meer informatie over het ZorgPrestatieModel: zorgprestatiemodel-digitale-versie

Verwijzing

Ook in 2024 heef u een verwijzing van de huisarts nodig om uw behandeling bij een psycholoog vergoed te kunnen krijgen via uw zorgverzekeraar. Deze verwijzing moet bij de start van een behandeling aanwezig zijn.

Tarieven kinderen en jongeren beneden de 18 jaar

Voor hulpverlening aan kinderen en jongeren beneden de 18 jaar geldt een particulier tarief van 78,00 euro per consult van 45 minuten of 52,00 euro per consult van 30 minuten. We hebben geen contracten (meer) met de Gemeentes.

Tarieven

Producten

Tijd

Max. NZa Tarief

Inhoud

No Show (Niet vergoed):

n.v.t.

€ 50,00

Niet nagekomen afspraak
Leertherapie 45 minuten € 115,00
OVP** (NZa-tarief)

60 minuten*

€ 131,82

Onverzekerde zorg
Kinderen en jongeren < 18 jr 45 minuten € 78,00 Onverzekerde zorg

* Duur in minuten incl. indirecte taken
** Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet (meer) vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd. U betaalt dan het particuliere tarief voor volwassenen van €95,- per consult. Voor kinderen en jongeren beneden de 18 jaar geldt het particuliere tarief van €78,- per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel vergoedt. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u ook het OVP-tarief.

Hieronder ziet u met welke zorgverzekeraars we een contract hebben. Met de zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten voor het jaar 2024 zijn percentage-tarieven afgesproken vanuit maximum tarieven Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgverzekeraar

Anita Schook

Jesca Smulders

BGGZ+GGGZ

BGGZ

ZilverenKruis/Achmea/ Interpolis/ De Friesland/ FBTO

Ja

Ja

VGZ/ Unive/ IZA/ UMC

Ja

Ja

CZ /OHRA /DeltaLloyd

Ja

Ja

Menzis/ Anderzorg/ HEMA

Ja

Nee

ONVZ/ PNO zorg/ VvAA/ Holland Zorg/ Salland/ Zorg Direct/ Zorg en Zekerheid

Ja

Ja

DSW/ In Twente/ Stad Holland/ ASR/ Amersfoortse/ Ditzo

Ja

Ja

*** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U zult dan een privacyverklaring moeten invullen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

Contact

Contact
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:

Anita Schook
Telefoon: 06-43 85 71 18 (maandagmiddag t/m vrijdag),
E-mail: anita@psychologenschooksmulders.nl

Kwaliteitsstatuut: Lees PDF

K.v.K.: 17252189
AGB code persoonlijk: 94002595
AGB code praktijk: 94055264

Praktijkadres
Medisch Centrum de Voorste Stroom
Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk

Waarneming

Tijdens vakanties en ziekte wordt mijn praktijk
op werkdagen tussen 9-17 uur waargenomen
door Mw. A. Oude Vrielink (T. 06 23338445).

Jesca Smulders
Telefoon: 06-46 26 55 00 (maandag t/m vrijdagochtend),
E-mail: info@jescasmulders.demon.nl

Kwaliteitsstatuut: Lees PDF

K.v.K.: 17258574
AGB code persoonlijk: 94003409
AGB code praktijk: 94057238

Praktijkadres
Medisch Centrum Moergestel
Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel

Neem bij spoedeisende hulp contact op met uw huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij de behandelaar van uw keuze door te bellen (onze voorkeur) via bovenstaande telefoonnummers. U kunt zich ook een mail  sturen, maar pas na telefonisch contact is uw aanmelding definitief.

Afmelden
Afspraken kunt u  tot 24 uur voor de geplande tijd annuleren. Afspraken die later worden geannuleerd kunnen wij niet bij de zorgverzekering declareren, terwijl de tijd wel voor u gereserveerd staat. Daarom zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden voor afzegging of niet verschijnen. Wij rekenen een no show tarief van €50,-.  Graag uw afspraak alleen telefonisch wijzigen of annuleren.

klachtenregeling
Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen kunt u hier informatie vinden wat u kunt doen.

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00

© 2018 Psychologenpraktijk Anita Schook en Jesca Smulders