contact

Klachten

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

 

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar?  
U hebt een klacht over uw behandeling. Dan staat u voor de vraag: leg ik mij erbij neer of wil ik proberen er iets aan te doen? Belangrijk is na te gaan wat de ernst is van het gebeurde én wat u wilt bereiken. Wacht alstublieft niet te lang met vragen of klagen. Vaak is uitleg snel gegeven of een oplossing mogelijk.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken  van een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIP en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. Voor verdere informatie klikt u hier voor de klachtenfolder

U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen via een klachtenformulier.

Als u na het gesprek met uw hulpverlener en het lezen van de klachtenfolder nog steeds behoefte heeft om een klacht in te dienen zult u gebruik moeten maken van het officiële klachtenformulier. U vindt het formulier hier of bij www.klachtencompany.nl.

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar:

Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

 

Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de beroepscode. Meer informatie vindt u op www.psynip.nl

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00