Tarieven

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 werken we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz-zorg voor volwassenen  met  het ZorgPrestatieModel (ZPM).
De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt.
De NZa-tarieven zijn een weergave van  de behandeling, behandelsetting, kwalificaties van de behandelaar en de duur van het consult. Hierbij wordt bij ons uitgegaan van de tijd die in de agenda is gepland (het zogenaamde planning = realisatie principe).

De behandelingen  zullen maandelijks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een afschrift van die declaratie. Die declaraties worden verrekend met uw eigen risico voor 2024.

Voor verdere informatie over het ZorgPrestatieModel: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Kinderen en jongeren beneden de 18 jaar: We hebben geen contracten (meer) met de Gemeentes. Voor hulp aan kinderen en jongeren kunt u terecht bij Jesca Smulders, maar betaalt u het particuliere tarief van 78,- euro per consult.

Overige tarieven

Leertherapie €115,00

45 min

OVP** (NZa-tarief)

Kinderen en jongeren < 18 jr

€ 131,82

€ 78,00

60 min*

45 min

No Show:

€ 50,00

* Duur in minuten incl. indirecte taken (administratie, rapportage, e-mail etc)

** Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet (meer) vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd. U betaalt dan het particuliere tarief van €131,82 voor volwassenen, per consult per persoon. Voor kinderen en jongeren beneden de 18 jaar betaalt u het particuliere tarief van €78,- , per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel vergoedt. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u ook het OVP-tarief.

Hieronder ziet u met welke zorgverzekeraars we een contract hebben. Met de zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten voor het jaar 2024 zijn percentage-tarieven afgesproken vanuit maximum tarieven Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgverzekeraar

Anita Schook

Jesca Smulders

BGGZ+SGGZ

BGGZ

Zilveren  Kruis/Achmea/ De Friesland/ Interpolis/ FBTO

Ja

Ja

VGZ/ Unive/ IZA/ UMC

Ja

Ja

CZ /OHRA /DeltaLloyd

Ja

Ja

Menzis/ Anderzorg/ HEMA

Ja

Ja

ONVZ/ PNO zorg/ VvAA/ Holland Zorg/ Salland/ Zorg Direct/ Zorg en Zekerheid

Ja

Ja

DSW/ In Twente/ Stad Holland/ ASR/ Amersfoortse/ Ditzo

Ja

Ja

*** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose en/of zorgzwaarte  vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U zult dan een privacyverklaring moeten invullen.

Tarieven

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00