Tarieven

Tarieven
De psychologische zorg wordt vanaf 1 januari 2020 als volgt vergoed:

Eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in 2020 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Als u een hoger eigen risico dan € 385,- met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten, geldt het voor u geldende risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.

GBGGZ of GGGZ
De huisarts zal op grond van zwaarte, complexiteit, duur en risico van uw klachten beoordelen welke hulp bij u past (triage). Uw huisarts kan u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als er sprake is van lichte tot matig zware psychische stoornis. De behandelaar zal samen met u beoordelen of de verwijzing terecht is en met u een behandelplan maken. Als de verwijzing niet klopt gaat u terug naar de huisarts voor een nieuwe beoordeling.

Als er sprake is van een matig zware tot ernstige psychische stoornis wordt u doorverwezen naar de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ).

GBGGZ: product en prijs
Per kalenderjaar kunt u in principe gebruik maken van 1 van de onderstaande producten binnen de GBGGZ. De behandelaar zal de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De maximale prijs van de producten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt zijn eigen tarief die de behandelaar ontvangt.

Kinderen en jongeren beneden de 18 jaar: We hebben geen contracten (meer) met de Gemeentes. Voor hulp aan kinderen en jongeren kunt u terecht bij Jesca Smulders, maar betaalt u het particuliere tarief van 78,- euro per consult.

Tarieven

Behandelproduct

Tarief

Kort:

€ 504,71

Middel:

€ 856,34

Intensief:

€ 1.373,34

Chronisch:

€ 1.330,98

Onvolledig behandeltraject:

€ 219,27

OVP**:

Kinderen en jongeren < 18 jr

€ 90,00

€ 78,00

60 min*

45 min

No Show:

€ 50,00

* Duur in minuten incl. indirecte taken (administratie, e-mail etc)

** Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet (meer) vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd. U betaalt dan het particuliere tarief van €90,- voor volwassenen per consult. Voor kinderen en jongeren beneden de 18 jaar betaalt u het particuliere tarief van €78,- per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel vergoedt. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

GGGZ
Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt een DBC geopend. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is aan de zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten. Een DBC staat maximaal 365 dagen open. Na 365 dagen moet een DBC gesloten worden. In overleg met u wordt eventueel een vervolg-DBC afgesloten

Aan het einde van de behandeling brengt de behandelaar de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar***. Voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken vanuit standaardtarieven DBC’s Nederlandse Zorgautoriteit.

De verzekeraar zal berekenen of en hoeveel eigen risico u nog hebt openstaan en dat aan u factureren.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u ook het OVP-tarief.

Hieronder ziet u met welke zorgverzekeraars we een contract hebben.

Zorgverzekeraar

Anita Schook

Jesca Smulders

BGGZ+SGGZ

BGGZ

Zilveren  Kruis/Achmea/ De Friesland/ Interpolis/ FBTO

Ja

Ja

VGZ/ Unive/ IZA/ UMC

Ja

Ja

CZ /OHRA /DeltaLloyd

Ja

Ja

Menzis/ Anderzorg/ HEMA

Ja

Ja

ONVZ/ PNO zorg/ VvAA/ Holland Zorg/ Salland/ Zorg Direct/ Zorg en Zekerheid

Ja

Ja

DSW/ In Twente/ Stad Holland/ ASR/ Amersfoortse/ Ditzo

Ja

Ja

*** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U zult dan een privacyverklaring moeten invullen.

Tarieven

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00